Algemene voorwaarden

 

 

LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap wordt afgesloten door een waarborg van €100 te betalen. Hier krijgt het lid een badge voor in de plaats, waarmee hij zijn/haar uren gaat registreren. Deze uren worden op het einde van de maand afgerekend door middel van een factuur of kassaticket. Het lid mag het lidmaatschap zonder enige opzegtermijn beëindigen, en moet hiervoor de badge terug inleveren, en krijgt, wanneer er geen extra kosten in rekening worden gebracht, de volledige waarborg terugbetaald. 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR LEDEN

INBEGREPEN IN DE PRIJS

In de prijs voor het lidmaatschap zijn volgende zaken inbegrepen: gebruik van het atelier van Maaket Keramiek, faciliteiten en materialen. De leden kunnen op gelijk welk moment gebruik maken van het atelier, zonder vooraf te boeken. Ze moeten hun wel bij aankomst en bij het verlaten van het atelier registreren door middel van hun badge.

 

LIDMAATSCHAP OPSTARTEN

Wanneer je lidmaatschap aankoopt, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Maaket Keramiek. Wanneer je als nieuw lid opstart krijg je gratis een korte introductie over de werking van het atelier, aangezien je zelfstandig zal werken in het atelier. Deze inleiding is van belang om het atelier goed te kennen en hoe je het veilig kan gebruiken. Laat ons weten wanneer je graag wenst op te starten, zodat we de inleiding kunnen inplannen. Er wordt bij deze introductie ook een waarborg van €100 gevraagd. 

 

Indien er materialen en faciliteiten zijn die je nog nooit gebruikt hebt kan je met de mentor ter plaatse de juiste info en handleiding vragen.

 

IN-EN UITBADGEN

Leden zijn verplicht in- en uit te badgen om zo het aantal uren in het atelier bij te houden. Indien vergeten wordt in of uit te badgen, dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Wanneer je lidmaatschap eindigt, moeten alle bezittingen meegenomen worden voor of op de laatste dag van het lidmaatschap, ook al beslis je om later terug te komen naar het atelier. Indien dit niet gebeurd, zullen wij het materiaal zonder verwittiging verwijderen en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of beschadiging van werken en bezittingen.

 

 

LESSEN

LESPLANNING

De planning voor de nieuwste lessenreeksen staan op de website www.maaketkeramiek.be, onder het tabblad 'inschrijvingen' gepubliceerd.

 

GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden.

Annulatievoorwaarden kan je raadplegen bij de detailpagina van een introductieworkshop / lessenreeks.

 

DEELNAME AAN DE LESSEN

Maaket keramiek wil kwaliteit en consistentie bieden tijdens de lessen. De lessen zijn persoonlijk en kunnen na de eerste les niet overgedragen worden naar een ander persoon. Indien iemand anders liever de lessenreeks wenst te volgen, kan je dit op voorhand telefonisch of per e-mail meedelen met alle nodige details van de nieuwe deelnemer.

 

 

ALGEMEEN

MENTALITEIT IN HET ATELIER

Maaket keramiek is een deelatelier van Maaket BVBA. Dit betekent dat leden afhankelijk zijn van elkaar en de gedeelde ruimte. Leden kunnen andere leden helpen en hun gedrag is cruciaal in de ‘community’. Dit is in eerste instantie binnen het keramiekatelier, maar is overstijgend naar andere ateliers, waaronder hout en metaal. Men draagt ten allen tijde respect voor andermans werken en materialen.

Tegelijkertijd moeten leden ook zorg dragen voor hun eigen materiaal en werken.

Leden mogen de tools van het atelier gebruiken maar we raden aan eigen materiaal, schorten en handdoeken mee te brengen. Er kan ook een setje basismaterialen aangekocht worden in het atelier.

We moeten samenwerken om het atelier naar behoren te laten draaien. Vergeet niet dat wanneer je lid bent van Maaket keramiek, dit je werkplaats is, dus zorg er goed voor!

 

OPENINGSUREN

Maaket keramiek is ten allen tijde geopend. Je krijgt als lid een code waarmee je toegang hebt tot het gebouw. Deze code is in volle en strikt vertrouwen gegeven, ga hier op een verantwoordelijke manier mee om. Dit is ook een persoonlijke code, waarmee enkel en alleen jij toegang krijgt tot het gebouw. 

Er wordt ook altijd gevraagd om in- en uit te badgen bij het binnenkomen en verlaten van het gebouw.

 

GESLOTEN DAGEN

Maaket keramiek heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Deze wijzigingen zullen telkens in een nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd worden.

 

Er kunnen ook enkele dagen per jaar zijn waarin het atelier volledig of voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Wij zullen deze dagen telkens zo snel mogelijk communiceren. Hiervoor zijn er geen refunds van geld of tijd van toepassing.

 

REGELS VAN HET ATELIER

De regels van het atelier worden mondeling gecommuniceerd in Maaket keramiek. Deze regels verzekeren de veiligheid en comfort van iedereen in Maaket keramiek, dus alle cursisten en leden zijn verplicht deze regels te volgen.

 

Indien je deze regels niet volgt na verschillende verwittigingen, kan het personeel je vragen het atelier te verlaten. Wij hebben het recht je lidmaatschap of lesinschrijving te annuleren zonder terugbetaling. Wij kunnen ook kosten aanrekenen en iemand aansprakelijk stellen voor schade.

 

Iedereen kan de materialen in het atelier gebruiken. Eigen materialen en glazuren worden niet toegelaten in het atelier. Hier kan een uitzondering op gemaakt worden, mits overleg met de verantwoordelijke.

 

VEILIGHEIDSBELEID

Alle leden zijn verplicht om van het atelier aangenaam en veilig te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de hele community. Elk gedrag of gesprek dat het welzijn van andere cursisten of leden bedreigt, kan niet toegestaan worden, inclusief discriminatie, intimidatie en manipulatie. Indien je gedrag signaleert die een gevolg heeft op jezelf of andere leden, laat het dan weten aan het team van Maaket keramiek.

 

Roken is verboden in het atelier, net zoals eten en drinken. Er is een aparte ruimte voorzien waar je even pauze kan nemen - en iets eten of drinken.

 

LEEFTIJD

Maaket keramiek is een vrij atelier waar makers zelfstandig met minimale begeleiding kunnen werken. Ons lidmaatschap is niet toegankelijk onder 16 jaar.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. In een gemeenschappelijk atelier is het onoverkomelijk dat er geregeld werk beschadigd raakt.

 

BISCUITBAK en GLAZUURBAK

In Maaket keramiek worden er enkel stukken gebakken die in het atelier zelf gemaakt werden. Werken van thuis of van een ander atelier kunnen niet gebakken worden in Maaket keramiek.

 

GLAZUREN

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook in Maaket keramiek gemaakt werden. Het lidmaatschap is inclusief het ‘eerlijk gebruik’ van glazuren voorzien in Maaket keramiek. Glazuren van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de verantwoordelijke van Maaket keramiek.

 

Leden zijn verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag bij het aanbrengen van glazuur. Mentors zullen de stukken niet bakken als er geacht wordt dat het glazuur veel te snel en niet volgens de regels van de kunst, werd aangebracht.

 

OPKUIS

Iedereen is verantwoordelijk opdat het atelier een aangename werkplek blijft. Wanneer je het atelier gebruikt hebt, reken je op minimum 15 minuten om je werkplek en de gemeenschappelijke ruimten op te kuisen. De opkuis van een draaischijf kan langer duren. Kleistof is gevaarlijk en kan een silicose veroorzaken dus kuis telkens nat.

 

Verlaat de ruimte telkens properder dan je het hebt gevonden.

 

GEBRUIK VAN DE OVEN

Stukken die niet getekend worden, te dik zijn, niet droog zijn of te dik glazuur/glazuur te dicht op de bodem, zullen niet gebakken worden.

Als een lid van het vrij atelier schade berokkend aan de oven (vb explosie van werk, uitgelopen glazuren, ..) of ander materiaal door niet behoorlijk gebruik, dan kan het lid aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de reparatie of vervanging.

Studenten en leden moeten vooral zorgen dat het glazuur niet uitsmelt op de ovenplaten tijdens het bakken. De glazuren berokkenen schade aan de ovenplaten die niet te herstellen is. Wij zullen de leden en studenten de volledige som voor de te vervangen ovenplaat aanrekenen.

 

Enkel de verantwoordelijke(n) van Maaket keramiek mogen de oven(s) bedienen.

 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Leden die starten in het atelier zijn verplicht de introductie van de verantwoordelijke bij te wonen. Het is belangrijk dat alle leden de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in het atelier naleven.

Eten en drinken is niet toegestaan in het kleiatelier en al zeker niet in de glazuur/ovenruimte!

 

AANSPRAKELIJKHEID

Maaket keramiek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

 

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

 

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 

Maaket keramiek kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen aan werken die in het atelier gemaakt worden, gedurende de verblijftijd in het atelier. Zowel tijdens het proces als wanneer het product na afloop van het proces aanwezig blijft in het atelier. 

 

PRIVACY

Maaket keramiek bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van het laatste Maaket keramiek nieuws. Leden en cursisten kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Nieuwe info voor de leden van het vrij atelier wordt ook per mail gestuurd. Maaket keramiek streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden.

 

 

De Algemene Voorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Leden en cursisten worden hiervan per e-mail of in het atelier zelf verwittigd. Door verder onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de wijziging van deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden grondig door en zorg dat je ze begrijpt. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan kan je geen lid worden bij Maaket keramiek.

 

Gent, 26/09/2021